Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 10. Pluong Đăng ký giám hộ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 10. Pluong Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 10. Pluong Thủ tục thôi làm hòa giải viên Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 10. Pluong Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 10. Pluong Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 10. Pluong Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 10. Pluong Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 10. Pluong Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 10. Pluong Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 10. Pluong Đăng ký lại khai tử Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 10. Pluong Đăng ký lại khai sinh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 10. Pluong Đăng ký lại kết hôn Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 10. Pluong Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 10. Pluong Đăng ký khai tử Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 10. Pluong Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang