Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 QTNB_PLuong_06 Quy trình Thực hiện thanh quyết toán tại cơ quan UBND phường Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 QTNB_PLuong_05 Quản lý trang thiết bị Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 QTNB_PLuong_04 Quy trình Quản lý và giải quyết văn bản đi, đến của UBND phường Phú Lương Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 QTNB_PLuong_03 Quy trình Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Phú Lương Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 QTNB_PLuong_02 Quy trình tiếp nhận hồ sơ giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do UBND phường quản lý Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 QTNB_PLuong_01Quy trình tiếp nhận hồ sơ giám sát, giáo dục người chấp hành phạt tù nhưng được hưởng án treo do UBND phường quản lý Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 10. Pluong Đăng ký giám hộ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 10. Pluong Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 10. Pluong Thủ tục thôi làm hòa giải viên Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 10. Pluong Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 10. Pluong Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 10. Pluong Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 10. Pluong Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 10. Pluong Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 10. Pluong Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang