Tham gia bình chọn Hà Nội, điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018

Trong tổng số 200 hạng mục bình chọn, Tổ chức du lịch Thế giới (WTO) đã đề cử thành phố Hà Nội là 01 trong 17 ứng cử viên của hạng mục "Điểm đến thành phố hàng đầu Thế giới 2018" (Word's Leading City Destination) vào hạng mục bình chọn của giải thưởng World Travel Awards. Đây là giải thưởng có uy tín nhất của Du lịch thế giới, được ví như "Giải Oscar của ngành công nghiệp du lịch" được sáng lập từ năm 1993. Đây chính là cơ hội để thủ đô Hà Nội quảng bá hình ảnh về lịch sử và con người Hà Nội - Việt Nam, tạo thêm lợi thế trong việc thu hút khách du lịch quốc tế đến với Hà Nội trong thời gian tiếp theo. 

Để Thu hút đông đảo lực lượn bình chọn hiệu quả, thành công, đề nghị các Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cả nước chung tay phối hợp, hỗ trợ triển khai bình chọn cho thành phố Hà Nội

- Thời gian bình chọn: từ 10/9/2018-24/10/2018

- Đường dẫn bình chọn: https://sodulich.hanoi.gov.vn/binh-chon-awards

Viết bình luận

Xem thêm tin tức