Sự cần thiết phải có Luật An ninh mạng

SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ LUẬT AN NINH MẠNG 
CÓ PHẢI VIỆT NAM LÀ QUỐC GIA DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI CÓ LUẬT AN NINH MẠNG?
Luật An ninh mạng có phải chỉ có Việt Nam là quốc gia duy nhất ban hành để để ngăn cản quyền công dân tự do ngôn luận như những kẻ lợi dụng tự do, dân chủ từng ngày, từng giờ gào thét, hô hào chống phá Luật. Chúng ta thẳng thắn trả lời là không. Vì sao? Vì Luật An ninh mạng của VN bảo đảm sự phù hợp với thông lệ quốc tế: hiện nay đã có nhiều quốc gia trên thế giới ban hành các văn bản luật về an ninh mạng, điển hình như: Nhật Bản, Trung Quốc; Cộng hòa Séc; Hàn Quốc; riêng Mỹ, ngoài việc ban hành các đạo luật chung, Mỹ đã ban hành tới 06 đạo luật liên quan các vấn đề về an ninh mạng; ngày 7/12/2015, Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đạt được sự thống nhất về các biện pháp thúc đẩy an ninh mạng tổng thể trong Liên minh Châu Âu tại Chỉ thị An ninh thông tin và mạng nhằm tăng cường các khả năng an ninh mạng của các quốc gia thành viên, tăng cường sự hợp tác của các quốc gia thành viên trong lĩnh vực an ninh mạng. Việc xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng sẽ bảo đảm công tác an ninh mạng của nước ta có sự phù hợp nhất định với thông lệ quốc tế và bảo đảm các điều kiện hội nhập quốc tế về an ninh mạng.
Như vậy, chúng ta có thể thầy rõ bộ mặt thật của những kẻ kêu gào chống đối Luật An ninh mạng là ai, kính mong mọi người cùng nhau vạch mặt chúng để trả lại sự yên bình cho non sông gấm vóc Việt Nam ta.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức