Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp!

Ngày Hội hiến máu tình nguyện do UBND phường Phú Lương và Trung tâm huấn luyện Công an thành phố Hà Nội đã thành công ngoài mong đợi.

Tổng số 237 đơn vị máu trong một buổi sáng ngày 24.6.2018.

Xin trân trọng cảm ơn Trung tâm huấn luyện Công an thành phố Hà Nội, các đồng chí và các bạn đã nhiệt tình tham gia và góp phần thành công cho ngày hội hiến máu tình nguyện!

Viết bình luận

Xem thêm tin tức