Giới thiệu chung

- Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

...